Archív aktualít

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v podmienkach Slovenska.

Medzinárodná odborná akcia určená pre odbornú verejnosť, ktorá sa uskutoční 5. októbra 2010 na pokusnom poli Výskumného pracoviska VÚRV Piešťany v Borovciach.detail

Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín.

V dňoch 26.-27. októbra 2010 sa uskutoční v hoteli Piešťany 17. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín". Informácie v prílohe.detail

Plán podujatí CVRV Piešťany na rok 2010

Prehľad vedeckých a odborných podujatí, ktoré CVRV Piešťany a jeho pracoviská plánujú zorganizovať v roku 2010.detail

3rd Regional Workshop SALVERE in Slovakia.

Pozvánka na 3. regionálny workshop v rámci projektu SALVERE, konaný 22. a 23. 9. 2010 v Selciach.detail

Výstava broskýň

Výstava bude otvorená 11. 8. a 12. 8. od 8.00 hod do 16:00 hod, v piatok 13. 8. 2010 od 8:00 do 12:00 hod. v priestoroch CVRV Piešťany na Bratislavskej ceste 122 v Piešťanoch. detail

Deň makového poľa 2010

Pozvánka „Deň makového poľa 2010“   20. 7. 2010     Salaš Kostrín /958 44 Klátova Nová Ves - Janova Ves/ detail

Tlačová správa

Realizácia a plnenie projektu REVERSEdetail

DEŇ POĽNÝCH PLODÍN, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

22. júna 2010 o 9:30 hod. v Borovciach pri Piešťanoch Vám predstavíme: - Obnoviteľné zdroje energie, technologické postupy pestovania tradičných i minoritných energetických plodín na ornej pôde. - Zaujímavosti v ošetrení repky olejnej. - Vplyv burín v zúženom osevnom postupe na znižovanie úrod. detail

Metodický pokyn pre účasť na riešení úlohy Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín.

Metodický pokyn pre účasť na riešení úlohy odbornej pomoci pre MP SR „Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo a využívanie genetickej variability rastlín“ v roku 2010.detail

Final Conference TRUEFOOD (Traditional United Europe Food)

Final Conference TRUEFOOD Project (Traditional United Europe Food), Brussels, Bibliothéque Solvay, 13 April 2010detail

SLOVAK / ENGLISH