Archív aktualít

Deň makového poľa Šurany

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum , Výskumný ústav rastlinnej výroby v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o. organizujú Poľné stretnutie pestovateľov maku, ktoré sa uskutoční 18.4.2019 o 11:00 hod v Šuranoch. Organizátori sa tešia na Vašu účasť ! detail

Vedecká kaviareň - Staré odrody sú "in"

NPPC-VÚRV  v Piešťanoch Vás pozýva do vedeckej kaviarne. Uskutoční sa vo štvrtok 11.4.2019 o 16:30 hod. v priestoroch Klubovne LaMUSICA v Piešťanoch. Téma je venovaná starých odrodám ovocných stromov a hosťom kaviarne je Ing. Martin Gálik, PhD., záhradník, architekt, ovocinár, žurnalista a vedecký pracovník Génovej banky Slovenskej republiky. Vstup na vedeckú...detail

Kvalita potravinárskej pšenice na Slovensku v roku 2018

Pracovníčka Národného poľnohospodárskeho  a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch (NPPC – VÚRV v Piešťanoch) Ing. Soňa Gavurníková, PhD. diskutovala 12. 12. 2018 „na pôde“ spoločnosti Profi Press SK, s. r. o., vydavateľa  Roľníckych novín. Nosnou témou jej rozhovoru bola“ Kvalita potravinárskej pšenice na Slovensku v roku...detail

5. medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami

Európska organizácia pre rastlinné vedy (EPSO) vyhlásila 5. medzinárodný Deň fascinácie rastlinami na 18. máj 2019. Všetky dostupné informácie o akcii nájdete na stránke https://plantday18may.org/. Slovenská republika sa k tejto iniciatíve pripojila v roku 2013 a národným koordinačným bodom sa stalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav...detail

PONUKA OSÍV ĎATELINY LÚČNEJ JAR 2019

 Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám ponúknuť pre jarný výsev v roku 2019 osivá ďateliny lúčnej v nasledovnej odrodovej skladbe a generáciách: Odroda                            ...detail

Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny

Pracovníci Národného poľnohospodárskeho  a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu rastlinnej výroby  (NPPC – VÚRV) Ing. Roman Hašana, PhD. a Ing. Rastislav Bušo, PhD. diskutovali 12. 12. 2018 „na pôde“ spoločnosti Profi Press SK, s. r. o., vydavateľa  Roľníckych novín. Nosnou témou ich rozhovoru boli Technológie obrábania pôdy v kontexte...detail

Nové odrody

V roku 2018 bolo NPPC VÚRV registrovaných 7 nových odrôd poľných plodín. Sú to najmä kvalitné potravinárske pšenice MS Arlis a MS Maidis, vyšľachtené na VŠS Malý Šariš a PS Dobromila a PS Luana, vyšľachtené na VŠS Vígľaš-Pstruša. Špecialitou je nová odrody dvojzrnovej pšenice PN Durgalova, vyšľachtenej na VÚRV Piešťany, ktorá je vhodná pre pestovanie v ekologickom...detail

Den makového pole 2019

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať dňa  5.2.2019  v obci Dubenec u Dvora Králové  (ČR) na odborný seminár „Den makového pole 2019“, organizovaný v spolupráci dvoch firiem LABRIS,s.r.o. a AGROSPOL Czech spol. s.r.o.. Seminár má poskytnúť prítomným účastníkom najnovšie poznatky z rôznych oblastí pestovania maku siateho. V súbore prednášok budú prezentované...detail

Poľnohospodárska výstava Naše pole-Nabočany 2018

NPPC na výstave Naše pole 19-20.6. 2018 v Nabočanoch (ČR) prezentovalo s výsledkami práce jednotlivých pracovísk a jednotlivých riešených projektov. Návštevníci si expozíciu prehliadli s veľkým záujmom, upútali ich vystavované materiály odrôd NPPC - pšenice ozimnej a jarnej, ďateliny lúčnej, ovsa siateho a nahého, pohanky, pšenice špaldovej a maku. Počas výstavy sa...detail

Deň poľa obilnín zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v spolupráci so spoločnosťou Bayer s.r.o. zorganizoval v roku 2018 „Deň poľa obilnín zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy“. V rámci tohto dňa poľa boli poľnohospodári najmä zo stredného Slovenska oboznámení so širokou paletou ozimných aj jarných obilnín vyšľachtených na NPPC-VÚRVVŠS...detail

SLOVAK / ENGLISH