Archív aktualít

Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny

Pracovníci Národného poľnohospodárskeho  a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu rastlinnej výroby  (NPPC – VÚRV) Ing. Roman Hašana, PhD. a Ing. Rastislav Bušo, PhD. diskutovali 12. 12. 2018 „na pôde“ spoločnosti Profi Press SK, s. r. o., vydavateľa  Roľníckych novín. Nosnou témou ich rozhovoru boli Technológie obrábania pôdy v kontexte...detail

Nové odrody

V roku 2018 bolo NPPC VÚRV registrovaných 7 nových odrôd poľných plodín. Sú to najmä kvalitné potravinárske pšenice MS Arlis a MS Maidis, vyšľachtené na VŠS Malý Šariš a PS Dobromila a PS Luana, vyšľachtené na VŠS Vígľaš-Pstruša. Špecialitou je nová odrody dvojzrnovej pšenice PN Durgalova, vyšľachtenej na VÚRV Piešťany, ktorá je vhodná pre pestovanie v ekologickom...detail

Den makového pole 2019

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať dňa  5.2.2019  v obci Dubenec u Dvora Králové  (ČR) na odborný seminár „Den makového pole 2019“, organizovaný v spolupráci dvoch firiem LABRIS,s.r.o. a AGROSPOL Czech spol. s.r.o.. Seminár má poskytnúť prítomným účastníkom najnovšie poznatky z rôznych oblastí pestovania maku siateho. V súbore prednášok budú prezentované...detail

Poľnohospodárska výstava Naše pole-Nabočany 2018

NPPC na výstave Naše pole 19-20.6. 2018 v Nabočanoch (ČR) prezentovalo s výsledkami práce jednotlivých pracovísk a jednotlivých riešených projektov. Návštevníci si expozíciu prehliadli s veľkým záujmom, upútali ich vystavované materiály odrôd NPPC - pšenice ozimnej a jarnej, ďateliny lúčnej, ovsa siateho a nahého, pohanky, pšenice špaldovej a maku. Počas výstavy sa...detail

Deň poľa obilnín zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v spolupráci so spoločnosťou Bayer s.r.o. zorganizoval v roku 2018 „Deň poľa obilnín zameraný na pestované odrody, regulátory rastu a fungicídy“. V rámci tohto dňa poľa boli poľnohospodári najmä zo stredného Slovenska oboznámení so širokou paletou ozimných aj jarných obilnín vyšľachtených na NPPC-VÚRVVŠS...detail

„Ponuka osiva maku siateho“

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Vám ponúka osivo kvalitného slovenského osiva maku siateho.detail

3rd Executive board meeting ECOBREED

Dňa 11.12.2018 sa konalo podujatie 3rd Executive board meeting ECOBREED (Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti organického šľachtenia plodín / Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding, Grant agreement 771367). Projekt je koordinovaný dr. Vladimírom Megličom z Kmetijski inštitut Slovenije (Slovinsky poľnohospodársky ústav)...detail

Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR

História výskumu v rastlinnej výrobe a šľachtenia v spoločnom Československudetail

Vedecká kaviareň - Bylinkové čaje

Dňa  13. decembra o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI)  sa uskutoční  vedecká kaviareň, ktorá sa bude konať v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke, v Bratislave, kde vystúpia vedecké pracovníčky  Národného  poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumný ústav rastlinnej výroby...detail

Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR

Národné poľnohospodárske  a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby si Vás dovoľuje  pozvať na odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR "História výskumu v rastlinnej výrobe a šľachtenia v spoločnom Československu", ktorý sa uskutoční dňa 6. decembera  2018 o 9.00 hod. v Hoteli Park Piešťany, Nábrežie Ivana...detail

SLOVAK / ENGLISH