Archív aktualít

Tlačová správa projektu IDARPO

Tlačová správa projektu s názvom „Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia / Identifizierung und Echtheitskontrolle regionaler Obsterzeugung (IDARPO)“ riešeného v rámci Programu spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020, č. zmluvy Z SKATB303.detail

Reportáž TV Markíza o Génovej banke

V Televíznych novinách TV Markíza vystúpili dňa 5.7.2019 v reportáži " Génová banka: Budova v Piešťanoch skrýva poklad nevyčísliteľnej hodnoty" výskumný pracovníci NPPC – VÚRV Piešťany, rozprávali o význame a účeloch ochrany genetických zdrojov...detail

Výstava genetických zdrojov rastlín.

Dovoľujeme si Vás pozvať na „VÝSTAVU GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN; MARHULE, BROSKYNE, LIEČIVÉ RASTLINY A STRUKOVINY“, ktorá sa uskutoční 25. júla 2019, v areáli NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, Piešťany. Súčasťou výstavy bude aj degustácia ovocia a bylinkových čajov, ako aj poradenstvo v oblasti pestovania týchto plodín.detail

Celoštátna výstava Naše pole 11.-12.6. 2019 v Nabočanoch (ČR)

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby na celoštátnej výstave Naše pole 11.-12.6. 2019 v Nabočanoch (ČR) sa prezentovalo s výsledkami práce jednotlivých pracovísk a jednotlivých riešených projektov. Návštevníci si expozíciu prehliadli s veľkým záujmom a upútali ich vystavované materiály odrôd. Komunikácia s návštevníkmi,...detail

Celoslovenské dni poľa

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (NPPC – VÚRV), v spolupráci s so spoluorganizátormi, sa v dňoch 4. – 5. 6. 2019, aktívne zúčastnil VIII. ročníka výstavy Celoslovenské dni poľa (CDP), v Dvoroch nad Žitavou. ...detail

Prognóza úrody pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného

Prognóza úrody pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného v roku 2019. detail

Výstava Naše pole - Nabočany 2019

NPPC-VÚRV Vás pozýva na poľnohospodársku výstavu Naše pole/Den Zemědělce 11.–12. 6. 2019, Nabočaný na ktorej budú prezentované výsledky výskumu a budete sa môcť oboznámiť s novinkami nášho šľachtenia pšenice letnej, f.ozimná (MS Arlis, MS Maidis, PS Dobromila, PS Luana, PS Kvalitas, PS Jeldka, PS Puqa), pšenica letnej f. jarná (Slovenka, Voskovka) pološpaldy ...detail

Dňa 23. mája 2019 sa na pracovisku Národného poľnohospodárskeho a potravinárske centra, vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch uskutočnil Deň fascinácie rastlinami

   Dňa 23. mája 2019 sa na pracovisku Národného poľnohospodárskeho a potravinárske centra, vo  Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch uskutočnil Deň fascinácie rastlinami. Akcia reagovala na medzinárodnú výzvu „Fascination of Plant´s Day“, ktorú každý druhý rok vyhlasuje Európska organizácia pre rastlinnú vedu (EPSO). Po...detail

Deň fascinácie rastlinami

Nechajte sa fascinovať rastlinami dňa 23.mája 2019 v čase medzi 9:00 hod. a 16:00 hod. v areáli NPPC-Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, Bratislavská cesta 122. Deň fascinácie rastlinami 2019 je medzinárodný projekt, ktorý zastrešuje Európska organizácia  pre rastlinnú biológiu (EPSO) a v Slovenskej republike sa koná pod záštitou ministerky...detail

Mladí študenti si počas školského roku vyskúšali prácu výskumníka

Aj v školskom roku 2018/2019, obdobne ako v tom predchádzajúcom, prebiehala úspešná spolupráca medzi Gymnáziom Jána Baltazára Maginu vo Vrbovom a NPPC-Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch. V piatich termínoch v mesiacoch december 2018 až apríl 2019 vybraní študenti navštívili počas celého dopoludnia laboratórne priestory výskumného ústavu.detail

SLOVAK / ENGLISH