VURVProjekty riešené v rámci „Programu rozvoja vidieka (PRV) SR“

PROJEKTY RIEŠENÉ V RÁMCI „PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA (PRV) SR 2014-2020“ CEZ PÔDOHOSPODÁRSKU PLATOBNÚ AGENTÚRU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR