Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

PROJEKTY RIEŠENÉ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU NA ROKY 2014 - 2020 „VÝSKUM A INOVÁCIE“ CEZ VÝSKUMNÚ AGENTÚRU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY - k 4. 4. 2017 nie sú pre VÚRV Piešťany zatiaľ schválené žiadne projekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAK / ENGLISH