OSTATNÉ PROJEKTY

 1. Projekt Nadácie Volkswagen č. 089/17_MA „Zdravie ukryté v strukoch“ - koordinačné pracovisko: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Odbor pestovateľských systémov), na riešení projektu sa podieľajú aj Odbor aplikovanej biológie a genetiky a Génová banka SR za VÚRV a Spojená škola Piešťany; koordinátor: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. (havrlentova(at)vurv.sk); doba riešenia: 03/2017 - 12/2017. Cieľom projektu je ukázať deťom význam strukovín v ľudskej výžive a ich zdraviu prospešný benefit a naučiť znevýhodnené deti využívať moderné IK technológie vo vyučovacom procese i pri zdokonaľovaní ich samých a ich vnímania okolitého sveta.

 

 

SLOVAK / ENGLISH