List and contacts of employees of RIVE

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava / Research Institute of Viticulture and Enology Bratislava
Riaditeľka VÚVV Bratislava / Director: Kaňúchová Pátková Jaroslava, Ing., PhD. patkova(at)vurv.sk  02/54131951
Dokupilová Ivana, Ing. dokupilova(at)vurv.sk 02/54131951
Jankura Ervín, Ing. jankura(at)vurv.sk 02/54131951
Lakatošová Jana, Ing. lakatosova(at)vurv.sk 02/54131951
Sák Martin, Ing. sak(at)vurv.sk 02/54131951
Gáliková Katarína galikova(at)vurv.sk 02/54131951
Lošonská Katarína losonska(at)vurv.sk 02/54131951
Sabová Gabriela szabova(at)vurv.sk 02/54131951