Addresses and contacts of ARI Michalovce workplaces

VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE

Adresa:           Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Riaditeľ:         RNDr. Ján Hecl, PhD.

Telefón:          +421-56-6420689 (riaditeľ)                          +421-56-6443888 (ústredňa)

Telefax:           +421-56-6420205                                         

E-mail:            hecl(at)minet.sk

 

EXPERIMENTÁLNE PRACOVISKO (Experimental Station) MILHOSTOV

Adresa:           Milhostov 237, 075 01 Trebišov, Slovenská republika

Vedúci:           Ing. Ladislav Kováč, PhD.

Telefón:          +421-56-6724390                             

Telefax:           +421-56-6724390                   

E-mail:            kovac(at)minet.sk