List and contacts of employees of PPRC Piešťany

Zoznam zamestnancov VÚRV PiešťanyTel. klapka  čísloPriama linka e-mail
Riaditeľ VÚRV Piešťany / Managing Director of RIPP Piešťany
Hauptvogel Pavol, Ing., PhD.271 033 7947272 , 033 7947272hauptvogel(at)vurv.sk
Zástupca riaditeľa VÚRV Piešťany / Deputy - Managing Director of RIPP Piešťany
Hašana Roman, Ing.,PhD.134      033 7947134hašana@vurv.sk 
Sekretariát / Secretary:
Živčáková Mária272      033 7947272zivcakova(at)vurv.sk 
Sedmáková Kvetoslava280      033 7947280sedmakova(at)vurv.sk
Gubová Ivana273      033 7947273gubova(at)vurv.sk
Poništová Jarmila276      033 7947276ponistova(at)vurv.sk
Referát manažmentu výskumu a vývoja / Research and Development Management
Žofajová Alžbeta, Ing., PhD.323, 275033 7947323,033 7947275zofajova(at)vurv.sk
Knižnica / Library
Sedlárová Ľubica, PhDr.132      033 7947132sedlarova(at)vurv.sk
Referát právny / Legal Desk
Počúchová Dagmar, JUDr.282      033 7947282pocuchova(at)vurv.sk
Odbor informačných technológií/ Department of Information Technology
Búcor Štefan, Ing.286    033 79472386bucor(at)vurv.sk
Referát správy majetku a prevádzky / Property Administration and Operation Desk
Pavlíková Edita, Ing217      033 7947217pavlikova(at)vurv.sk
Polakovič Jozef, Ing.284      033 7947284polakovic(at)vurv.sk 
Branderský Ľubomír238,239      033 7947238
Domin Jozef238,239      033 7947238
Matuškovič Viliam238,239      033 7947238
Solmoší Jozef238,239      033 7947238
Wiecek Karel238,239      033 7947238
Zemko Pavol238,239      033 7947238
Odbor pestovateľských systémov / Department of Growing Systems 
Vedúci / Head: Hašana Roman, Ing., PhD. 134      033 7947134hasana(at)vurv.sk
Zástupca / Deputy: Bušo Rastislav, Ing., PhD.139      033 7947139buso(at)vurv.sk
Zýstupca/Deputy (Borovce):Dubovská Zuzana401     033  7796189dubovska(at)vurv.sk
Babulicová Mária, Ing., Mgr., PhD.143      033 7947143babulicova(at)vurv.sk
Bezáková Ivana, Ing., PhD.135      033 7947135bezakova(at)vurv.sk
Brezinová Mária 123, 117      033 7947117brezinova(at)vurv.sk
Gavurníková Soňa, Ing.,PhD.119      033 7947219gavurnikova(at)vurv.sk
Havrlentová Michaela, RNDr., PhD.124, 125,      033 7947124havrlentova(at)vurv.sk
Hrčková Katarína, Ing. 130      033 7947130hrckova(at)vurv.sk
Lančaričová Andrea, RNDr., PhD.      lancaricova(at)vurv.skMD
Lehocká Zuzana, Ing. PhD MD
Malovcová Ľubica, RNDr.133      033 7947133malovcova(at)vurv.sk
Mišurová Anna 120, 117      033 7947120misurova(at)vurv.sk
Palkovičová Danica 149, 116      033 7947146palkovicova(at)vurv.sk
Predná Jana, PhDr.126      033 7947126predna(at)vurv.sk
Sekerková Mária, Ing., CSc. 145      033 7947145sekerkova(at)vurv.sk
Urbanová Eva 147, 116      033 7947116urbanova(at)vurv.sk
Vráblová Erika 157      033 7947157vrablova(at)vurv.sk
Zeleňáková Katarína 115, 117      033 7947115zelenakova(at)vurv.sk
Odbor aplikovanej biológie a genetiky / Department of Applied Biology and Genetics
Vedúci / Head: Ondreičková Katarína  ,Mgr. , PhD.154      033 7947154ondreickova(at)vurv.sk
Zástupca / Deputy:  Žofajová Alžbeta, Ing., PhD.323      033 7947323zofajova(at)vurv.sk
Bojnanská Katarína , Ing. 352      033 7947352bojnanska(at)vurv.sk
Eiseltová Silvia 385, 317      033 7947317eiseltova(at)vurv.sk
Gregová Edita, Ing., PhD.215, 302      033 7947215gregova(at)vurv.sk
Gubiš Jozef , Ing., PhD.288, 341      033 7947288gubis(at)vurv.sk
Gubišová Marcela, Mgr., Phd.154      033 7947154gubisova(at)vurv.sk
Hendrichova Jana, RNDr.355      033 7947355hendrichova(at)vurv.sk
Hudcovicová Martina, Mgr., PhD.155      033 7947155hudcovicova(at)vurv.sk
Klčová Jela 158      033 7947158klcova(at)vurv.sk
Klčová Lenka, Mgr., PhD.155      033 7947155l.klcova(at)vurv.sk
Kleimanová Terézia 351,342      033 7947342kleimanova(at)vurv.sk
Kraic Ján, prof., RNDr., PhD.,168      033 7947168kraic(at)vurv.sk
Lukešová Jaroslava 354      033 7947354lukesova(at)vurv.sk
Madunická Mária 329      033 7947329m.madunicka(at)vurv.sk
Majerníková Valéria166      033 7947166majernikova(at)vurv.sk
Hrdlicová Miroslava, RNDr., PhD.     hrdlicova(at)vurv.skMD
Mihálik Daniel, Mgr., PhD.142, 302      033 7947142mihalik(at)vurv.sk
Pastirčák Martin ,Mgr., PhD.336,353      033 7947353pastircak(at)vurv.sk
Šliková Svetlana , Ing., PhD. 326      033 7947326slikova(at)vurv.sk
Šnajdarová Eva 320      033 7947320snajdarova(at)vurv.sk
Génová banka Slovenskej republiky / Gene Bank of the Slovak Republic
Hauptvogel Pavol, Ing., PhD.313      033 7947313hauptvogel(at)vurv.sk
Gálik Martin, Ing., PhD.304      033 7947304galik(at)vurv.sk
Hauptvogel René, Ing., PhD.308      033 7947308r.hauptvogel(at)vurv.sk
Mendel Ľubomír, Ing., PhD.307      033 7947307mendel(at)vurv.sk
Čičová Iveta, Ing.  PhD.345      033 7947345cicova(at)vurv.sk
Zetochová Erika, Ing.303      033 7947303zetochova(at)vurv.sk
Čenščák Rastislav369      033 7947369
Čičák Peter310      033 7947310cicak(at)vurv.sk
Madunická Iveta 344      033 7947344i.madunicka(at)vurv.sk
Šugrová Ingrid 344      033 7947344sugrova(at)vurv.sk
Galbavá Eva 358      033 7947358galbava(at)vurv.sk
Mitošinková Alena 306      033 7947306mitosinkova.a(at)vurv.sk
Kromholcová Mária 359      033 7947359kromholcova(at)vurv.sk
Výskumné pracovisko Borovce / Research Station Borovce
Dubovská Zuzana 401033 7796189dubovska(at)vurv.sk
Hesko Ján 406033 77 961 89
Kubánová Mária 402033 77 961 89kubanova(at)vurv.sk
Martinkovič Peter 406033 77 961 89martinkovic(at)vurv.sk
Balážová Oľga 409033 77 961 89o.balazova(at)vurv.sk
Megová Katarína410033 77 961 89k.megova(at)vurv.sk
Pavlovičová Viera409033 77 961 89pavlovicova(at)vurv.sk
Burzalová Miriam 408033 77 961 89burzalova(at)vurv.sk
Stanko Pavol 410033 77 961 89stanko(at)vurv.sk
Marčeková Iveta 404033 77 961 89
Šutovská Erika 404033 77 961 89
Urbanovská Mária404033 77 961 89
Žitňanská Božena 404033 77 961 89
Jančich Ľuboš  033 77 961 89
Dubovský Ján 033 77 961 89
Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš / Research and Breeding Station Malý Šariš
Vedúci / Head: Nastišin Ľuboš, Ing. 051 7711760051 7711674nastisin(at)vurv.sk
Beata Brezinová, Ing. 051 7711674b.brezinova(at)vurv.sk
Dufalová Petra, Mgr. 051 7711674dufalova(at)vurv.sk
Magdová Ivana, Ing. 051 7711674magdova(at)vurv.sk
Muchová Darina, RNDr. 051 7711674muchova(at)vurv.sk
Adamko Martin 051 7711674
Adamkovič Kamil 051 7711674
Novotná Irena 051 7711674novotna(at)vurv.sk
Hanobík Marián 051 7711674
Hitriková Mária 051 7711674
Kaššaiová Mária 051 7711674
Semančíková Daniela  051 7711674
Stopa Peter 051 7711674
Zlatohlavá Marta 051 7711674

Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša/Research and Breeding Station Vígľaš-Pstruša

Vedúci / Head: Hozlár Peter, Ing., PhD.045 5394541 hozlar(at)vurv.sk
Dvončová Daniela, Ing.,PhD.045 5394541dvoncova(at)vurv.sk
Matušková Katarína, Ing.045 5394541 matuskova(at)vurv.sk
Pohánková Lenka, Ing.045 5394541pohankova(at)vurv.sk
Čemanová Daniela, Ing.045 5394541 cemanova(at)vurv.sk
Jombík Jozef045 5394541
Stankovičová Miroslava 045 5394541 stankovicova(at)vurv.sk
Barjaková Anna 045 5394541
Jakubová Anna045 5394541
Malatincová Marta045 5394541
Paučová Jana 045 5394541
Melicherová Katarína 045 5394541
Šufliarsky Juraj 045 5394541
Gaal Jaroslav045 5394541
SLOVAK / ENGLISH