List and contacts of employees of PPRC Piešťany

Zoznam zamestnancov VÚRV Piešťany Tel. klapka  číslo Priama linka  e-mail
Riaditeľ VÚRV Piešťany / Managing Director of RIPP Piešťany
Hauptvogel Pavol, Ing., PhD. 271  033 7947272 , 033 7947272 pavol.hauptvogel(at)nppc.sk
Zástupca riaditeľa VÚRV Piešťany / Deputy - Managing Director of RIPP Piešťany
Hašana Roman, Ing.,PhD. 134       033 7947134 roman.hasana(at)nppc.sk
Sekretariát / Secretary:
Živčáková Mária 272       033 7947272 maria.zivcakova(at)nppc.sk 
Gubová Ivana 273       033 7947273 ivana.gubova(at)nppc.sk
Referát manažmentu výskumu a vývoja / Research and Development Management
Žofajová Alžbeta, Ing., PhD. 323, 275 033 7947323,033 7947275 alzbeta.zofajova(at)nppc.sk
Knižnica / Library
Sedlárová Ľubica, PhDr. 132       033 7947132 lubica.sedlarova(at)nppc.sk
Referát právny / Legal Desk
Počúchová Dagmar, JUDr. 282       033 7947282 dagmar.pocuchova(at)nppc.sk
Odbor informačných technológií/ Department of Information Technology
Búcor Štefan, Ing. 286      033 7947286stefan.bucor(at)nppc.sk
Referát správy majetku a prevádzky / Property Administration and Operation Desk
Pavlíková Edita, Ing 217       033 7947217 edita.pavlikova(at)nppc.sk
Branderský Ľubomír 238,239       033 7947238
Domin Jozef 238,239       033 7947238
Matuškovič Viliam 238,239       033 7947238
Polakovič Jozef, Ing. 284       033 7947284 jozef.polakovic(at)nppc.sk 
Solmoši Jozef 238,239       033 7947238
Wiecek Karel 238,239       033 7947238
Zemko Pavol 238,239       033 7947238
Odbor pestovateľských systémov / Department of Growing Systems 
Vedúci / Head: Hašana Roman, Ing., PhD.  134       033 7947134 roman.hasana(at)nppc.sk
Zástupca / Deputy: Bušo Rastislav, Ing., PhD. 139       033 7947139 rastislav.buso(at)nppc.sk
Zástupca/Deputy (Borovce):Dubovská Zuzana 401      033  7796189 zuzana.dubovska(at)nppc.sk
Babulicová Mária, Ing., Mgr., PhD. 143       033 7947143 maria.babulicova(at)nppc.sk
Bezáková Ivana, Ing., PhD. 135       033 7947135 ivana.bezakova(at)nppc.sk
Brezinová Mária  123, 117       033 7947117 maria.brezinova(at)nppc.sk
Gavurníková Soňa, Ing.,PhD. 119       033 7947119 sona.gavurnikova(at)nppc.sk
Havrlentová Michaela, RNDr., PhD. 124, 125,       033 7947124 michaela.havrlentova(at)nppc.sk
Hendrichova Jana, RNDr. 126       0337947126 jana.hendrichova(at)nppc.sk
Hrčková Katarína, Ing.  130       033 7947130 katarina.hrckova(at)nppc.sk
Lančaričová Andrea, RNDr., PhD. 130       033 7947130 andrea.lancaricova(at)nppc.sk
Lehocká Zuzana, Ing. PhD MD
Malovcová Ľubica, RNDr. 133       033 7947133 lubica.malovcova(at)nppc.sk
Mišurová Anna  120, 117       033 7947120 anna.misurova(at)nppc.sk
Palkovičová Danica  149, 116       033 7947146 danica.palkovicova(at)nppc.sk
Sekerková Mária, Ing., CSc.  145       033 7947145 maria.sekerkova(at)nppc.sk
Urbanová Eva  147, 116       033 7947116 eva.urbanova(at)nppc.sk
Vráblová Erika  157       033 7947157 erika.vrablova(at)nppc.sk
Zeleňáková Katarína  115, 117       033 7947115 katarina.zelenakova(at)nppc.sk
Odbor aplikovanej biológie a genetiky / Department of Applied Biology and Genetics
Vedúci / Head: Ondreičková Katarína  ,Mgr. , PhD. 154       033 7947154 katarina.ondreickova(at)nppc.sk
Zástupca / Deputy:  Žofajová Alžbeta, Ing., PhD. 323       033 7947323 alzbeta.zofajova(at)nppc.sk
Bojnanská Katarína , Ing.  352       033 7947352 katarina.bojnanska(at)nppc.sk
Eiseltová Silvia  385, 317       033 7947317 silvia.eiseltova(at)nppc.sk
Gregová Edita, Ing., PhD. 215, 302       033 7947215 edita.gregova(at)nppc.sk
Gubiš Jozef , Ing., PhD. 288, 341       033 7947288 jozef.gubis(at)nppc.sk
Gubišová Marcela, Mgr., Phd. 154       033 7947154 marcela.gubisova(at)nppc.sk
Hrdlicová Miroslava, RNDr., PhD.       miroslava.hrdlicova(at)nppc.sk MD
Hudcovicová Martina, Mgr., PhD. 155       033 7947155 martina.hudcovicova(at)nppc.sk
Klčová Jela  158       033 7947158 klcova(at)vurv.sk
Klčová Lenka, Mgr., PhD. 155       033 7947155 lenka.klcova(at)nppc.sk
Kraic Ján, prof., RNDr., PhD., 168       033 7947168 jan.kraic(at)nppc.sk
Lukešová Jaroslava  354       033 7947354 jaroslava.lukesova(at)nppc.sk
Madunická Mária  329       033 7947329 m.madunicka(at)vurv.sk
Majerníková Valéria 166       033 7947166 majernikova(at)vurv.sk
Mihálik Daniel, Mgr., PhD. 142, 302       033 7947142 daniel.mihalik(at)nppc.sk
Pastirčák Martin ,Mgr., PhD. 336,353       033 7947353 martin.pastircak(at)nppc.sk
Poništová Jarmila 276       033 7947276 jarmila.ponistova(at)nppc.sk
Šliková Svetlana , Ing., PhD.  326       033 7947326 svetlana.slikova(at)nppc.sk
Šnajdarová Eva  320       033 7947320 eva.snajdarova(at)nppc.sk
Génová banka Slovenskej republiky / Gene Bank of the Slovak Republic
Gálik Martin, Ing., PhD. 304       033 7947304 martin.galik(at)nppc.sk
Hauptvogel Pavol, Ing., PhD. 313       033 7947313 pavol.hauptvogel(at)nppc.sk
Čenščák Rastislav 369       033 7947369
Čičová Iveta, Ing.  PhD. 345       033 7947345 iveta.cicova(at)nppc.sk
Hauptvogel René, Ing., PhD. 308       033 7947308 rene.hauptvogel(at)nppc.sk
Kromholcová Mária  359       033 7947359 maria.kromholcova(at)nppc.sk
Madunická Iveta  344       033 7947344 iveta.madunicka(at)nppc.sk
Mendel Ľubomír, Ing., PhD. 307       033 7947307 lubomir.mendel(at)nppc.sk
Mitošinková Alena  306       033 7947306 mitosinkova.a(at)vurv.sk
Sedmáková Kvetoslava 280       033 7947280 kvetoslava.sedmakova(at)nppc.sk
Šintál Marek 310       0337947310
Šugrová Ingrid  344       033 7947344 ingrid.sugrova(at)nppc.sk
Zetochová Erika, Ing. 303       033 7947303 erika.zetochova(at)nppc.sk
Výskumné pracovisko Borovce / Research Station Borovce
Dubovská Zuzana  401 337 796 189 zuzana.dubovska(at)nppc.sk
Burzalová Miriam  408 033 77 961 89 miriam.burzalova(at)nppc.sk
Dubovský Ján  033 77 961 89
Hesko Ján  406 033 77 961 89
Jančich Ľuboš  033 77 961 89
Kubánová Mária  402 033 77 961 89 kubanova(at)vurv.sk
Marčeková Iveta  404 033 77 961 89
Pavlovičová Viera 409 033 77 961 89 viera.pavlovicova(at)nppc.sk
Stanko Pavol  410 033 77 961 89 stanko(at)vurv.sk
Šutovská Erika  404 033 77 961 89
Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš / Research and Breeding Station Malý Šariš
Vedúci / Head: Nastišin Ľuboš, Ing. 517 711 674 051 77 11 760 lubos.nastisin(at)nppc.sk
Brezinová Beata, Ing. 517 711 674 beata.brezinova(at)nppc.sk
Centková Marcela, Ing. 517 711 674 marcela.centkova(at)nppc.sk
Dufalová Petra, Mgr. 517 711 674 petra.dufalova(at)nppc.sk
Hanobík Marián  517 711 674
Hitriková Mária 517 711 674
Kaššaiová Mária 517 711 674
Stopa Peter 517 711 674
Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša/Research and Breeding Station Vígľaš-Pstruša
Vedúci / Head: Hozlár Peter, Ing., PhD. 455 394 541 peter.hozlar(at)nppc.sk
Babicová Anna 455 394 541
Barjaková Anna  455 394 541
Čemanová Daniela, Ing. 455 394 541 daniela.cemanova(at)nppc.skMD
Dvončová Daniela, Ing.,PhD. 455 394 541 daniela.dvoncova(at)nppc.sk
Gaal Jaroslav 455 394 541
Jakubová Anna 455 394 541
Jombík Jozef 455 394 541
Matušková Katarína, Ing. 455 394 541 katarina.matuskova(at)nppc.sk
Melicherová Katarína  455 394 541
Oravcová Ľubica, Ing. 455 394 541 lubica.oravcova(at)nppc.sk
Paučová Jana  455 394 541
Pohánková Lenka, Ing. 455 394 541 lenka.pohankova(at)nppc.skMD
Poliaková Ivana 455 394 541
Stankovičová Miroslava  455 394 541 miroslava.stankovicova(at)nppc.sk
Šufliarsky Ján 455 394 541
Šufliarsky Juraj  455 394 541
SLOVAK / ENGLISH