VURVRiešené projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Účasť VÚRV na riešení medzinárodných programov a vedecko - technických projektov

- viď „Projekty“.