VURVDvojstranná spolupráca

Dvojstranná medzinárodná vedecko-technická spolupráca

            Dvojstranná medzinárodná vedecko-technická spolupráca VÚRV Piešťany je zameraná prednostne na oblasť šľachtenia rastlín, na vzájomné odskúšavanie nových odrôd a perspektívneho biologického materiálu a ich následné obchodné zastupovanie v partnerských i tretích krajinách ako i na oblasť ochrany biodiverzity a genofondu rastlín, genetiky, metodológie šľachtenia, rezistencie odrôd voči chorobám, biotechnológií, využívania pôdy a technológie pestovania rastlín, pestovania a využívania ovocných plodín, overovania účinnosti fungicídnych a herbicídnych prípravkov na ochranu rastlín za účelom ich registrácie a výuky študentov v ekológii. Základom spolupráce sú väčšinou dvojstranné zmluvy a dohody o spolupráci, ktoré sú uzatvárané obyčajne na obdobie 5 rokov s možnosťou ich predĺženia i na ďalšie obdobie.

Spolupráca v šľachtení rastlín, vzájomné skúšanie a obchodné zastupovanie nových odrôd a perspektívneho biologického materiálu:

Spolupráca v oblasti ochrany biodiverzity a genofondu rastlín:

Spolupráca v oblasti genetiky, metodológie šľachtenia, rezistencie odrôd voči chorobám, resp. biotechnológií:

Spolupráca v oblasti využívania pôdy a technológie pestovania rastlín:

Spolupráca v oblasti pestovania a využívania ovocných plodín:

Spolupráca v oblasti overovania účinnosti fungicídnych a herbicídnych prípravkov na ochranu rastlín za účelom ich registrácie:

Spolupráca v oblasti výuky študentov v ekológii:

 Kontakty boli nadviazané i s niektorými ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami.