VURVČlenstvo a činnosť v medzinárodných organizáciách

Zapojenie VÚRV Piešťany do činnosti medzinárodných inštitúcií a vládnych a nevládnych organizácií

     V súlade s podpísanými dohodami o činnosti SR v rôznych medzinárodných inštitúciách a vládnych i nevládnych organizáciách sa pracovníci VÚRV Piešťany aktívne zapájajú do činnosti nasledovných 16 medzinárodných organizácií a inštitúcií: